สมาคม ส.ก.ส.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.กท.2

วันที่ 24/05/6 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ/ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ หวังเกษม บุคลากร ของศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา และนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้แทนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางไปแสดงความยินดีกับ ผอ.ธนวัลย์ ปิติสุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (สพม.กท.2)

ทั้งนี้ เมื่อเข้าในพื้นที่ สพม.กท.2 ได้ผ่านจุดคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ของ ศบค. และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้ว