ในวันที่ 10 มิถุนายน 65นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และศูนย์การเรียน cyf ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสับสนุน แก่กลุ่ม คลองเตยดีจัง ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์

stjbc_author

June 12, 2022