stjbc_author

March 21, 2022

stjbc_author

March 18, 2022

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่า “น้องวิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์

คว้าแชมป์แบดมินตัน ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ โยเน็กซ์ เกนวอร์ด เยอรมัน โอเพ่น 2022 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 300 ที่เมืองมูลไฮม์ อันแดร์รูร์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค.65 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มืออันดับ 20 ของโลก เอาชนะ ลัคย่าห์ เซ็น มืออันดับ 12 ของโลกจากอินเดียไปได้ 2-0 เกม 21-18, 21-15 วิว กุลวุฒิ คว้าแชมป์แบดมินตันรายการ โยเน็กซ์ เกนวอร์ด เยอรมัน โอเพ่น 2022 ในระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 300 เป็นรายการแรกได้สำเร็จ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

stjbc_author

March 14, 2022

stjbc_author

March 14, 2022

วันนี้(9/มี.ค./65) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับบุคลากรฝ่ายบริหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียน ตามข้อสั่งการในที่ประชุมของนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่มอบหมายให้แต่ละศูนย์การเรียนดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีผลเป็น “ลบ” โดยไม่ติดเชื้อทุกราย

stjbc_author

March 9, 2022

วันนี้ (1 มี.ค. 65) เวลา 10:00 น. : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเฝ้าระวังธุรกิจพนันออนไลน์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Just Stop Gambling ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นรายงานการพนันออนไลน์ สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บริหาร สสส. และผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ต่อมา เวลา 13:30 น. นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การเรียน ทั้ง 3 แห่ง ได้ประชุมเป็นกรณีพิเศษ ร่วมกับผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือถึงการพัฒนาเนื้อหาสาระ การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน สำหรับผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัย ของศูนย์การเรียนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์การเรียนเป็นพื้นที่นำร่อง อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนได้มีความรู้เท่าทันปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการพนันอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยภาคีเครือข่าย สสส. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา

stjbc_author

March 2, 2022

การประชุมวิชาการ “ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกกำลังเปลี่ยนไป”

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ก้าวย่าง บนทางเสี่ยง : การพนันในโลกกำลังเปลี่ยนไป” ซึ่งมีการเสวนา/อภิปราย นำเสนอปัญหาสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เด็กมีปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และหลุดระบบการศึกษา รวมถึง อภิปรายการรับมือการพนัน ในฐานะปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สำหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

stjbc_author

February 25, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ในหัวข้อ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)”

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณภานุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “Facebook Advertising การโฆษณาเพื่อสร้าง Brand awareness และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)” กิจกรรมวันนี้มีนายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้สนใจร่วมรับฟังเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

stjbc_author

February 20, 2022

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

stjbc_author

February 20, 2022
1 2 4