๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์นศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น

stjbc_author

October 23, 2021

stjbc_author

October 20, 2021

stjbc_author

October 18, 2021

stjbc_author

October 11, 2021

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) การอบรม ”การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

stjbc_author

October 8, 2021

๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากรกะหม่อม คณะกรรมการสมาคมฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์นศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์น

stjbc_author

October 8, 2021

stjbc_author

October 8, 2021

stjbc_author

October 1, 2021
1 2 8