ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนจาก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ ,จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดตรัง ให้การเข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจากนาย ภาศุรันย์ ศรปาลีนันท์ ตำแหน่งประธานบริษัท L cosmetrick Co.,Ltd.ที่สระเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเราในวันนี้ผ่าน zoom meeting