เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามสภาวการณ์การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีการแลกเปลี่ยนสภาพการ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับการประชุมติดตามดังกล่าว จะนำไปสู่ข้อเสนอในการจัดการศึกษาต่อไป

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ติดตามสภาวการณ์การจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีการแลกเปลี่ยนสภาพการ ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน รวมถึงเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับการประชุมติดตามดังกล่าว จะนำไปสู่ข้อเสนอในการจัดการศึกษาต่อไป