บุคลากรทางการศึกษา ของสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

วันนี้ เวลา 08.00 น. ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการศึกษา ของสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่เข้ามาติดต่อภายในศูนย์การเรียน