สอนวิธีการทำ “ขนมไทยตำรับชาววัง”ลงทะเบียนร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่16 พฤษภาคม 2564

ทีมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 และ สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ) ขอขอบคุณท่านให้ความสนใจและเข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ “สอนวิธีทำขนมไทยตำรับชาววัง” บรรยายโดย อาจารย์ การะเกศ อังศุภานิช ตัวแทนจาก สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (สกสอ) ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดเวิร์กชอปและสัมมนาออนไลน์ในครั้งต่อไป
ทางทีมงานขอความร่วมมือท่านไม่เกิน 3 นาที
ในการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดเวิร์กชอป
https://forms.gle/cP5quGVFE2x3XLr77
คลิ๊ก! เพื่อรับสูตรขนม
ทองเอก เสน่ห์จันทน์ ดาราทอง และทองผกา
https://bit.ly/3tVnRCW
คลิก!เพื่อดูเวิร์กชอปออนไลน์ “สอนวิธีการทำขนมไทยตำรับชาววัง”
ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/Thailandlifelonglearning/videos/782297642471490
ทำขนม #ขนมไทย #สูตรขนม #สูตรขนมไทย #ทำขนมไทย