สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ขอ ประชาสัมพันธ์โครงการ International Peace Day 2022 สำหรับผู้เรียนที่สนใจ

มีรายละเอียด

รอบที่ 1: การคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
รอบที่ 2: คัดเลือก 300 คน เพื่อเข้าร่วมค่ายออนไลน์พัฒนาผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่รอบรองชนะเลิศ
รอบที่ 3: คัดเลือก 30 คนเพื่อเข้าค่าย 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย. 2022 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Peace Day 2022
รอบที่ 4: ตัวแทนทั้ง 30 คนจัดกลุ่มแข่งขัน Pitching ในวันที่ 21 ก.ย. 2022 ณ กรุงเทพฯ

หากผู้เรียนท่านใด สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบตอบรับ (ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา) ทั้งนี้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565


รอบที่ 4: ตัวแทนทั้ง 30 คนจัดกลุ่มแข่งขัน Pitching ในวันที่ 21 ก.ย. 2022 ณ กรุงเทพฯ

หากผู้เรียนท่านใด สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกใบตอบรับ (ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษา)