วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช อุปนายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมการประชุมร่วมกับทีม อบจ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนคณะทำงานศูนย์ประสานสิทธิการศึกษาบ้านเรียนและศูนย์การเรียนไทย และผู้เรียน กสศ. เพื่อแนะนำแนวทางการจัดการศึกษา รูปแบบศูนย์การเรียน ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติให้มีคุณภาพ มีทิศทางในการบริหารแนวทางเดียวกัน