วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหง เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ในราชวงศ์พระร่วง และทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1826 ถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้