วันครู 2565

16 มกราคม วันครู
ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู ครูผู้สร้าง
สร้างคนดี สร้างคนเก่ง ของสังคม

คำขวัญวันครู 2565
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
” พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต “