ผู้เรียนของศูนย์การเรียนฯ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 โดยหน่วยบริการสวนหลวง ร.9 สถานที่ฉีด อาคารธงธน สิทธิคุณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี