ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) การอบรม

”การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย”

10 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น.

รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย