ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์โควิด19 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการอบรม
-รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมนักสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19
-เขียนโครงการเพื่อร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565