นายกสมาคมฯ และคณะผู้บริหารเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช กรรมการและเลขานุการสมาคม ส.ก.ส.อ. ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน และ นางศิริขวัญ ทิพย์มังกร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการ สพม. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก และ หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565