ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและบุคลากรสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา อีสเทิร์นศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าเทิร์น

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) การอบรม ”การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30-12:00 น. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย