ขอแสดงความยินดีกับ “น้องยอร์ช” ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ศิษย์เก่าศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องยอร์ช” ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์
ศิษย์เก่าศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ที่ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Trainee A บอยกรุ๊ปวงใหม่ สังกัดค่าย Big Hit Entertainment ในปี 2022 ยินดีด้วยค่ะ