ขอแสดงความยินดีกับ นายปานเทพ รุจิเรข ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก

ขอแสดงความยินดีกับ นายปานเทพ รุจิเรข ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ที่ได้รับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุด 19th Asian Games Hangzhou 2022 โดยจะจัดแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน