ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ที่ได้รับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ชุด 19th Asian Games Hangzhou 2022 โดยจะจัดแข่งขัน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน