กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมวัดผลและประเมินผล ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565