กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (ผู้เรียนกลุ่มวันอาทิตย์) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมีผู้บริหารร่วมพบปะผู้เรียนเพื่อทำความเข้าใจระบบการจัดการศึกษา

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมไทย 4 ภาค” ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงบ่าย ซึ่งผู้เรียนและผู้ปกครองที่รับฟังสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ทำแบบประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมจากสมาคมฯ