กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ

  • ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม
  • ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์)
  • คลิป vdo
    มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน
    เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่
    วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th

แก้ไขข้อมูล e-learning
https://stjbc-pathumthani.ac.th/login-dashboard/